نصب کوره عملیات حرارتی

نصب و راه اندازی کوره عملیات حرارتی در یکی از کارخانجات تولید پیچ از مرحله آماده سازی زیرساخت، انتقال و جانمایی اجزای خط، وایرینگ قدرت و فرمان و پایپینگ آب و مایعات و گاز

در این پروژه ما تمام مراحل نصب خط کوره عملیات حرارتی قطعات فلزی را  به شرح زیر با موفقیت به انجام رساندیم

  • اجرای فوندانسیون شامل چاله ها، کانالها، حوضچه های سیستم مبرد
  • انتقال، جانمایی، چینش و مونتاژ کلیه بخشها و قطعات و ماشین آلات خط
  • نصب و اتصال تابلوی کنترلر به شبکه برق کارخانه
  • وایرینگ تمام قسمتهای خط به تابلوی کنترل شامل وایرینگ قدرت و فرمان
  • نصب و اتصال دیزل ژنراتور به شبکه
  • بازسازی و تقویت تابلوهای توزیع کارخانه و وایرینگ قدرت تا تابلوی کنترل کوره
  • پایپینگ مایعات و گازها از مخازن خارج سالن به کوره
  • طراحی و اجرای سیستم خنک کننده روغن