مبدل آسکون

مبدل کنترل حرارتی آسکون.  کنترلرهای آسکون که در اکثر کوره های پخت کاشی و سرامیک کاربرد دارند دارای پروتکل ارتباطی خاصی هستند این مبدل به شما اجازه میدهد هر نوع کنترلر حرارتی دلخواه را به جای کنترلر آسکون نصب کرده و به شبکه صنعتی و یا کامپیوتر متصل کنید. مثلا در تابلوی کوره پخت کاشی و سرامیک از رگولاتورهای آسکون استفاده میشود این رگولاتورها به یکدیگر متصل شده و نهایتا به یک کامپیوتر وصل میشوند حالا اگر یکی از این رگولاتورها دچار اشکال شود شما نمیتوانید رگولاتور دیگری را جایگزین کنید چون کامپیوتر سیستم فقط با پروتکل آسکون سازگار است.  این مبدل به شما اجازه میدهد هر نوع کنترلر حرارتی موجود در بازار را جایگزین نموده و از طریق این مبدل به شبکه وصل کنید در اینصورت کامپیوتر سیستم رگولاتور حرارتی شما را مانند آسکون دیده و با آن ارتباط میگیرد.

این کنترلر به همراه نرم افزار پیکربندی ارائه میشود که بوسیله نرم افزار مزبور میتوانید آدرس آسکون جایگزین شده و نوع کنترلر جدید را تنظیم کنید.

حتما ببینید

پنل ماتریسی

پنل ماتریسی مودباس

پنل مودباس LED ماتریسی